top of page
Search
  • theresalilja

Tidningen Nära online

Nu kan du läsa hela artikeln om min hälsoresa och mina guider på nätet www.tidningennara.se

Now you can find the article about my health journey in the Swedish magazine Tidningen Nära online at www.tidningennara.se

❤ Tack alla fina ni som tar er tid att läsa och följa mig här. Jag är så oerhört tacksam att jag kan sprida det som jag varit med om med förhoppning om att det kanske kan hjälpa andra som går igenom svåra saker.

Intentionen, inställningen och framför allt att ha fokus på KÄRLEK har varit ledstjärnor för mig under den här hälsoresan. "Pure Love" kom till mig under ett tidigt skede likaså "Love is the only way" dvs kärleken är enda vägen. Att känna kärlek och medkänsla i sitt hjärta gentemot sig själv och andra är centralt för ditt välmående. Mitt liv blev omkullkastat på alla plan och jag blev tvingad till att börja lyssna på vad det hela ville säga mig. Vad behövde jag lära mig? En stor lärdom av detta är att jag är helt övertygad om att vi är vår egen healer 💚

Next month I will be featured in a U.S. magazine and you can all read it online!


Nästa månad har jag skrivit en artikel i en amerikansk tidning och den kommer gå att läsa online! Stay tuned ❤🤗

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page