top of page
Search
  • theresalilja

Did you know?

We also make angel wings with rosequartz!

Rose Quartz is a powerful crystal for anyone seeking to bring more love into their life. The Rose Quartz healing properties connect to the heart chakra, the center of love.

Right now I have this beauty in my shop :) Hope you love it as much as I do!


Vi gör änglavingar med en rosenkvarts!

Rosenkvarts är en kraftfull kristall för den som söker mer kärlek i sitt liv. Rosenkvartsens helande egenskaper ansluter till hjärtchakrat, kärlekens centrum. Just nu har jag den här skönheten i min shop :) Hoppas att du tycker om den lika mycket som jag!


2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page