top of page
Search
  • theresalilja

Angel wings


A customer sent me a pick from her work place, of the angel wings she bought from me! I'm so happy to see where you hang them! Thank you, it gives me so much joy.


En kund skickade mig en bild på änglavingarna som hon köpte av mig. Hon har hängt dem på sin arbetsplats! Det är så roligt att få se var de hamnar. Tack så mycket, det ger mig så mycket glädje!


5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page