top of page
IMG-694da8fdca320117b3da3689679fa641-V.jpg

My Story ENG/SE

Theresa
Global Intuitive & Multidimensional Healer

All my life I've searched for something outside of me, chasing for something unknown, still feeling empty. I looked at others who seemed so fullfilled in their lives. I was in a way not living a conscious life. I dimmed my own light. I never had time to reflect on what I actually enjoyed doing.


My high pace work started to wear me down and I was too tired to do anything after work and I was living for the weekends. When you are not in balance, you are not aligned with your body mind and soul and are often not able to make decisions for change.

The colours in my rainbow faded.

The universe stepped in and opened a new way for me to align again.

This happened through a new job where I could breathe again. I could now take on my spiritual growth and start nurturing my soul's purpose and who I am.

In July 2020 when taking a shower, I discovered a lump in my breast. A health journey started.


I connected with my spirit guides and they started to guide me holistically. I even met a divine surgeon! 

Something shifted in me that woke me up and I believe it had to be shattering in order for me to start listening and thinking in a different way. There was a need for me to explore the root causes of disease which for me had to do with lack of self-love and self-care.

I had a spiritual awakening and was suddenly developing clairaudience and clairvoyance.

I started to do more excercise to release stress and went for long walks in the woods to quiet the chattering from having been very much in the head space for many years. I connected to Mother Earth as I once did, when I was younger. The walks purified me and I started thinking more clearly. The pace eventually started to slow down and I felt like a new person. It’s magical how nature can heal you in so many ways.

In addition to all this, having a body that was affected of stress in different ways, with aches that didn't go away, I started to get prompts about eating gluten free, reducing meat and milk from my diet. My stomach which I had had problems with for several years, started to heal.

I started to paint intuitively during my health journey since I was home for  nine months recovering from surgeries and treatments. I wanted to express myself in ways that I hadn't done since I was a child. 

I somehow knew how to go about my health issues. I attached a heart shaped note on the IV drip bag at the hospital that said "Pure Love. I attached it also on the radiation machine. I knew that setting intentions was going to be very important, supporting my body with positive beliefs. At the same time I was guided to Avalon Healingcenter at Orust in Sweden, where I trained to become a healer, parallell to me having conventional treatments in the hospital. At the healingcenter I discovered that I had repressed emotions stored in my body that needed to be dissolved. I knew I was guided there for my own healing but also to help others through my own experiences.


As a Multidimensional Healer, I facilitate the healing but you are the one who heal yourself. I only shine a light into what you need to address. People can heal themselves but it is all about if they allow it to happen. Change can only happen if you let it. I want that for you! Let me hold space for you when you start your healing journey and take charge of your wellbeing.


I have also created a 51-card oracle deck "Spirit Guides the Oracle - Ways to Connect" so that you too can start connecting with your guides. We have so much help from the divine if we only ASK. It is important to ask because our divine helpers can not interfere in our lives otherwise.

We have free will.

I am here to inspire you with my story so that you too can start making changes in your life for your highest good and start to connect with your intuition.

OM MIG

Hela mitt liv har jag sökt efter något utanför mig själv, jagat efter något okänt och alltid känt att det fattas något. Jag levde på ett sätt inte ett medvetet liv. Jag dämpade mitt eget ljus.


Mitt höga arbetstempo började slita på mig och jag var för trött för att göra något efter jobbet. Jag levde för helgerna. När du inte är i balans är du inte i linje med din kropp och själ och kan ofta inte fatta beslut för förändring.

Färgerna i min regnbåge bleknade.


Universum klev in och öppnade ett nytt sätt för mig att komma på rätt spår igen.

Detta skedde genom att jag fick ett nytt jobb där jag kände att jag kunde andas igen. På så sätt kunde jag ta tag i min andliga tillväxt och börja vårda min själs syfte och vem jag är.


En dag när jag stod i duschen upptäckte jag en knöl i bröstet. En hälsoresa började. 

Jag fick kontakt med mina andliga guider och de började vägleda mig holistiskt. Inför mina operationer fick jag kontakt med en andlig kirurg! Något skiftade i mig som väckte mig och jag tror att det var tvunget att vara omskakande för att jag skulle börja lyssna och tänka på ett annat sätt.

Jag fick ett andligt uppvaknande och utvecklade plötsligt klarsynthet och klarhörsel.


Jag började träna mer och gick långa promenader i skogen för att tysta tjattret från att ha varit väldigt mycket i huvudet i många år. Jag "connectade" med Moder Jord som jag en gång gjorde, när jag var yngre. Promenaderna renade mig och jag började tänka klarare. Tempot började så småningom sakta ner och jag kände mig som en ny person. Det är magiskt hur naturen kan läka dig på så många sätt.


I förlängning till detta, med en kropp som påverkades av stress på olika sätt, med värk som inte försvann, började jag få uppmaningar om kost och att äta glutenfritt, minska på köttkonsumtion och mjölk. Min mage som jag hade problem med i flera år började läka.

Eftersom jag var hemma i nio månader då jag återhämtade mig från operationer och behandlingar så behövde jag ha något att fokusera på så jag började måla intuitivt. Jag ville uttrycka mig på ett sätt som jag inte gjort sedan jag var barn. När jag var barn älskade jag att måla och gick omkring med papper och pennor.

Jag visste på något sätt hur jag skulle gå till väga med mina hälsoproblem. Jag fäste en hjärtformad lapp på dropp-påsen på sjukhuset där det stod "Ren kärlek." Jag fäste den också på strålningsmaskinen. Jag visste att det skulle bli mycket viktigt att sätta intentioner för att stödja min kropp med positiva övertygelser. Samtidigt guidades jag till Avalon Healingcenter där jag utbildade mig till Healer under ett år parallellt med att jag fick traditionell behandling på sjukhuset. På Avalon upptäckte jag att jag hade undertryckta känslor i min kropp som jag behövde lösa upp. Jag visste att jag vägleddes dit för min egen healing men förstod också senare att jag skulle kunna hjälpa andra genom mina erfarenheter.


Som en multidimensionell healer underlättar jag läkningen men du är den som läker dig själv. Jag lyser bara ett ljus på det som du behöver ta itu med. Människor läker sig själva men det handlar om att de måste tillåta det att hända. Förändring kan bara ske om du låter det ske. Jag vill det åt dig! Låt mig hålla "space" för dig när du påbörjar din healingresa.


Jag har skapat en orakelkortlek på engelska med 51-kort "Spirit Guides the Oracle - Ways to Connect" för att på ett lekfullt sätt underlätta din kontakt med dina guider. Vi har så mycket hjälp från andevärlden om vi bara FRÅGAR. Det är viktigt att be om hjälp eftersom våra vägledare inte kan blanda sig i våra liv annars. Vi har fri vilja.

Jag är här för att inspirera dig med min berättelse så att också du kan börja göra förändringar i ditt liv för ditt högsta bästa, hitta dina själsliga syften och framför allt ta tag i ditt eget välmående!

About Me/Om mig: About Me

Spirit Girls the Podcast

EPISODE 143. "My spirit guides are leading me through cancer

Screenshot_20220730-225948_Instagram.jpg
About Me/Om mig: Welcome
bottom of page